Nová patentová přihláška společnosti Apple, která byla dnes zveřejněna, popisuje, co se u MacBooků zdá být konečným cílem Apple: klávesnice založená na obrazovce s realistickým vzhledem a pocitem, která stále umožňuje psaní dotykem.Apple se postupně vzdaluje od fyzických kláves a tlačítek. Vidět to můžeme i u iPhonů, kde se odešlo od fyzického tlačítka k nahrazení pevným s haptickým motorkem, který simuluje pocit cvaknutí, než byl úplně nahrazen přejetím prstu po obrazovce u nejnovějších iPhonů.

Stejný proces začala i s MacBooky. Prvním krokem bylo nahrazení mechanického trackpadu na MacBook Pro verzí Force Touch, která simulovala kliknutí pomocí haptických motorů. To se stalo v roce 2015.

O rok později nahradil MacBook Pro 2016 fyzické funkční klávesy Touch Bar a bylo navrženo, že přechod společnosti Apple na plošší klávesnice s menším pohybem je součástí procesu přípravy nás na budoucnost klávesnice na obrazovce.

Pokud jde o simulaci jednoduchého kliknutí na tlačítko, haptické motory jsou již velmi účinné. Většina majitelů modelů MacBook Pro pro iPhone 7 a 2015 a později se na změnu vůbec nevzpomněla.

Ale vytvoření funkční klávesnice na obrazovce je zcela nová úroveň. Základní plochá klávesnice s haptickými motory pro simulaci stisknutí klávesy se k tomu nepřibližuje.

Patenty Apple pro klávesnice založené na obrazovce

Apple již nějakou dobu pracuje na sofistikovanější technice klávesové klávesnice. Například patent začátkem minulého roku popisuje jeden přístup: flexibilní obrazovky, která by při psaní mohla fyzicky stlačit, spojená s elektrostatickým nábojem simulujícím pocit okraje klíče.

Dnešní patentová přihláška jde dále a nahrazuje deformovatelnou obrazovku zcela simulovaným pohybem. Patentový jazyk je ještě hustší než obvykle, ale zdá se, že popisuje použití kombinace haptických motorů a elektrostatického náboje, aby nejen poskytl realistickou simulaci hran hran a pohybu klíče, ale dokonce vystředil prsty na klávesách.

Jinými slovy, naše prsty by stále byly schopné najít střed těchto virtuálních orientačních bodů, protože elektrostatický náboj by způsobil pocit fyzického zvýšení kláves.

Spojte to s vysoce kvalitní 3D grafikou a možná byste mohli mít klávesnici na obrazovce, která bude vypadat jako mechanická. Zejména pokud se vzhled kláves mění v závislosti na úhlu pohledu, okolním světle atd. Pomocí anizotropního přístupu prostředí.

Ilustrace použité v patentu ukazují zařízení podobné iPadu, což naznačuje, že Apple by tam mohl představit technologii před radikálnějším krokem klávesové obrazovky na MacBookech. Je však třeba poznamenat, že Apple často používá k ilustraci principu generické obrázky, které nám o zamýšlené aplikaci neřeknou nic.