Okamžitý hotspot je funkce, která umožňuje sdílet datové připojení na vašem iPhonu nebo mobilním iPadu s jinými zařízeními Apple, která jsou přihlášena k vašemu účtu iCloud, aniž by vyžadovala heslo.V předchozích verzích systému iOS jste se k osobnímu hotspotu mohli připojit pouze ručně a museli jste znát své heslo, ale to již neplatí. Aby okamžitý hotspot fungoval, musí vaše zařízení splňovat následující požadavky:

  • Váš iPhone nebo ‌iPad‌ (Wi-Fi + Cellular) má aktivovaný tarif operátora, který poskytuje službu Hotspot.
  •  Každé zařízení je přihlášeno k ‌iCloud‌ se stejným Apple ID.
  • Každé zařízení má zapnuté Bluetooth.
  • Každé zařízení má zapnuté Wi-Fi.

Chcete-li připojit Mac k osobnímu hotspotu, klikněte na Wi-Fi na liště nabídek a vyberte název vašeho iPhonu nebo ‌iPadu‌.

Ikona stavu Wi-Fi v panelu nabídek se změní na ikonu hotspotu, což znamená, že jste se úspěšně připojili.

Jak připojit další zařízení iOS k okamžitému hotspotu

Chcete-li připojit iPod touch nebo jiný iPhone‌, klepněte na Nastavení -> Wi-Fi a potom klepněte na název vašeho iPhonu nebo ‌iPad‌u.

Všimněte si nastavení Připojení k hotspotu umístěného ve spodní části obrazovky. To umožňuje připojovacímu zařízení automaticky se připojit, když není k dispozici žádná síť Wi-Fi.

Jak nechat ostatní používat váš okamžitý hotspot

Na obrazovce nastavení osobního hotspotu je přepínač, který můžete zapnout a povolit ostatním připojení.

Můžete také nastavit‌, aby se k hotspotu mohla automaticky připojit vaše rodina, kdykoli nebude k dispozici internetové připojení. Toto nastavení funguje pouze s funkcí rodinné sdílení, takže se ujistěte, že jste ji nastavili jako první.

  • Spusťte v telefonu aplikaci Nastavení.
  • Klepněte na Osobní hotspot.
  • Klepněte na Rodinné sdílení.
  • Přepněte přepínač do polohy zapnuto.
  • Klepnutím na člena rodiny nastavíte automatické připojení.