Společnost Facebook oznámila, že aplikace WhatsApp již nebude fungovat na zařízeních, které používají starší systém iOS. Podle nového dokumentu podpory aplikace WhatsApp již nebude podporovat iOS 8 a starší.Až dosud mohli uživatelé, kteří používají WhatsApp na zařízení s iOS 8 nebo starším, aplikaci nadále používat, ale nemohli vytvořit nové účty ani obnovit stávající účty. 1. února 2020 se to však změní a společnost Facebook uvádí, že podpora pro iOS 8 bude zcela zrušena. Společnost také poznamenává, že neexistuje žádná možnost přenosu historie chatu mezi platformami, ale můžete ji exportovat jako e-mailovou přílohu. Ukončení podpory starších verzi iOS pravděpodobně neovlivní mnoho uživatelů, ale pokud máte dlouhou historii zpráv na nepodporovaném zařízení, měli byste ji včas exportovat.