Apple podal žalobu proti společnosti Corellium kvůli porušení autorských práv, protože tato společnost vytváří software určený pro výzkumníky v oblasti bezpečnosti, kteří vytváří jailbreak iOS.Apple v žalobě uvádí, že společnost Corellium usnadňuje jailbreaking prostřednictvím svého softwaru. Generální ředitelka společnosti Corellium Amanda Gorton uvedla: „Poslední podání Apple proti společnosti Corellium by mělo dát všem výzkumníkům v oblasti bezpečnosti, vývojářům aplikací důvod k obavám,“ píše se v úvodním prohlášení dopisu. Apple tvrdí, že kdokoli, kdo poskytuje nástroj, který umožňuje jiným lidem vytvořit jailbreak, a kdokoli, kdo pomáhá s vytvořením takového nástroje, porušuje DMCA.

Podle Apple je jailbreaking nezákonný a navržen tak, aby obcházel bezpečnostní opatření. Společnost Corellium argumentuje tím, že výzkumníci se spoléhají na jailbreaking, aby otestovali bezpečnost svých vlastních aplikací a aplikací třetích stran. Apple chce, aby společnost Corellium zničila všechny materiály porušující autorská práva, které shromáždila, a vyplatila společnosti Apple náhradu škody, ušlý zisk a poplatky za advokáta.