V loňském roce bylo hlášeno, že Facebook přistupuje k vaší poloze, i když jste polohové služby pro aplikaci vypnuli, a společnost to nyní potvrdila dopisem dvěma senátorům. Společnost říká, že ke sledování polohy uživatelů používá tři různé metody.Z těchto metod pouze jedna vyžaduje povolení polohových služeb. Společnost v dopise adresovaném senátorům Christopherovi Coonsovi a Joshovi Hawleymu uvádí, že se to odvíjí i od toho, co uživatelé dělají v reálném čase. „I když někdo nepovolí polohové služby, Facebook stále může polohu zjistit prostřednictvím aktivit uživatelů a spojení s našimi službami. Pokud například někdo odpoví na událost na Facebooku na místním hudebním festivalu, nahraje video s označením místa nebo sdílí fotku s označením restaurace, tyto akce nám poskytnou informace o pravděpodobné poloze dané osoby. Stejně tak může osoba sdílet místo svého bydliště nastavením polohy na Marketplace nebo přidáním své adresy do svého profilu.“

„Nakonec můžeme zjistit polohu také pomocí IP adresy – i když to může být nepřesné.“ Každému zařízení, které je připojeno k internetu, je přidělena IP adresa, která identifikuje jeho konkrétní připojení k internetu a slouží jako směrovací adresa pro všechna data odesílaná do a ze zařízení. Tato adresa – jako zpáteční adresa na obálce – identifikuje, kde se zařízení nachází. Společnost tvrdí, že se domnívá, že je rozumné, aby Facebook přistupoval k poloze, aby mohly být reklamy a sponzorované příspěvky náležitě filtrovány. Oba senátoři však tuto odpověď velmi kritizovali.