Je stále jistější, že Apple pracuje pro AR / VR Headsetu pro spotřebitelský trh. Původně se očekávalo již v roce 2020, nejnovější předpovědi uvádějí jeho vydání v roce 2021 nebo 2022.Ale co bylo méně jasné, je přesná sada funkcí, kterou poskytne pár AR / VR Apple Glasses. Úniky byly rozptýleny po funkčnosti s interní debatou o směru nevydaného headsetu – od ultra-výkonného nositelného produktu po omezenější příslušenství pro iPhone.

Nově odhalená patentová přihláška od společnosti Apple odhalená společností AppleInsider ukazuje nějaký zajímavý výzkum, který společnost Apple provádí v této oblasti již v roce 2016.

Patent Apple řeší otázku, jak by někdo, kdo má na sobě „brýlé“, mohl interagovat se smíšeným virtuálním / skutečným prostředím, na které se dívají. Při použití ‌iPhone‌ nebo iPadu jako hledáčku AR by obvykle uživatel klepnutím na obrazovku interagoval s objekty zobrazenými na obrazovce. Ale při nošení náhlavní soupravy AR by stejný úkol byl těžkopádný. Předchozí pokusy o přímou interakci s prostředím AR vyžadovaly další hardware, jako jsou rukavice nebo snímače prstů. Mezitím není snaha o vizuální detekci kontaktu prst-povrch dostatečně přesná, aby byla užitečná.

Apple popisuje, jak může elegantněji splnit tento úkol pomocí infračerveného snímání tepla, aby zjistil, kdy se uživatel dotkne objektu ve skutečném světě.

Předkládaný vynález se týká způsobu a zařízení pro detekování dotyku mezi alespoň částí prvního předmětu a alespoň částí druhého objektu, přičemž alespoň část prvního objektu má jinou teplotu než alespoň část prvního předmětu druhý objekt. Způsob zahrnuje poskytnutí alespoň jednoho tepelného obrazu části druhého objektu, stanovení v alespoň části alespoň jednoho tepelného obrazu vzoru, který ukazuje na konkrétní hodnotu nebo rozsah teploty nebo konkrétní hodnotu nebo rozsah teploty změna a použití určeného vzoru pro detekci dotyku mezi alespoň částí prvního objektu a alespoň částí druhého objektu.

Tato metoda by pak mohla umožnit „Apple Glasses“ vizuálně promítnout ovládací prvky na objekty v reálném světě a reagovat, když se jich uživatel dotkne, snímáním přenosu tepla při dotyku na objekt.

Stejně jako u všech patentových přihlášek si nemůžeme být jisti, že společnost Apple tuto technologii začlení do svých budoucích produktů. Ale věříme, že Apple plánuje uvolnění náhlavní soupravy Apple AR / VR.