Reklama
Reklama

Zpráv o Apple Car jsme za posledních pár měsíců mnoho neviděli. Nová zpráva, kterou zveřejnila společnost MacReports uvádí, že společnost zvýšila počet automobilů, ale snížila počet řidičů téměř o polovinu.Podle kalifornského ministerstva motorových vozidel má Apple k dnešnímu dni 68 testovacích vozidel. V listopadu 2018 měla společnost 72 automobilů, o několik měsíců později to bylo 66 testovacích vozidel. V říjnu 2020 měla společnost Apple 154 řidičů, ale od té doby zásadně snížila počet řidičů o více než polovinu na 76. V březnu byl společnosti Apple udělen patent na systém nočního vidění, který kombinuje viditelné světlo, blízké infračervené (NIR) a dlouhovlnné infračervené (LWIR) senzory pro komplexní pohled na to, co je před námi, což by mohlo umožnit systém řízení, který by v noci „viděl“ třikrát dál než řidič. Podle společnosti MacReports, ačkoli Apple zvýšil počet svých testovacích vozidel a snížil počet řidičů, společnost dosud nepožádala o povolení testování bez řidiče.