Společnost Intel může v příštím roce zaznamenat pokles svého podílu na trhu na nové minimum, a to z velké části díky rozhodnutí společnosti Apple upustit od používání procesorů Intel ve svých počítačích Mac a místo toho používat Apple Silicon.Očekává se, že společnost Apple dokončí přechod příští rok a doposud vydala pouze čtyři počítače Mac s první iterací silikonu Apple, M1. Očekává se, že Intel přijde v roce 2021 o téměř 50% svých objednávek od společnosti Apple a nakonec od klienta neobdrží žádné objednávky. Ztráta 10% podílu společnosti Apple na trhu a pevná stabilita AMD s dalšími 10%, podíl Intel na trhu notebooků pravděpodobně v roce 2023 klesne pod 80%. Společnost Intel si je zjevně vědoma dopadu, který bude mít Apple Silicon na její podnikání, protože vedla několik marketingových kampaní proti počítačům Mac.