Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aplikace Přeložit obsahuje funkci, která usnadňuje překlady jazyků v reálném čase. Samozřejmě, stejně jako jakákoli jiná aplikace nebo služba, spoléhá na připojení k internetu, to je však zde volitelné.Pokud se nechcete připojovat k serverům Apple, můžete povolit překlad na zařízení k provádění překladů offline, pokud máte stažené jazyky.

Jak povolit překlad na zařízení v aplikaci Přeložit na iPhonu

  • Otevřete aplikaci Nastavení.
  • Zde přejděte dolů a v seznamu aplikací najděte Přeložit a klepněte na ni.
  • Pomocí přepínače povolte režim na zařízení.
  • Nyní se na obrazovce zobrazí vyskakovací okno s informací, že pro použití tohoto režimu je třeba stáhnout jazyky. Začněte výběrem Otevřít aplikaci.
  • Jakmile se aplikace otevře, klepnutím na některý z jazyků zde přejděte do nabídky výběru jazyka.
  • Zde přejděte dolů a zobrazte všechny dostupné offline jazyky. Klepnutím na ikonu stahování vedle jazyka uložíte jazyk pro použití offline.

Nezapomeňte že pro použití této funkce se musíte stáhnout oba jazyky.