Pokud se někdy ztratíte, zraníte nebo se ocitnete v jiné nouzové situaci a chcete upozornit na svou polohu, ‌Apple Watch Ultra‌ obsahují 86decibelovou sirénu, kterou můžete v tomto případě použít.Siréna používá jedinečný zvuk, který obsahuje dva odlišné střídající se vzory, které se mohou opakovat několik hodin. První vzor naznačuje tíseň, zatímco druhý napodobuje všeobecně uznávaný vzor SOS a sirénu lze slyšet až na vzdálenost 180 metrů. Jako taková je dost hlasitá, takže ji nezapínejte v uzavřených prostorách ani nedržte hodinky blízko uší, když zní Siréna.

Jak zapnout sirénu na Apple Watch Ultra

Sirénu můžete zapnout pomocí tlačítka Akce nebo bočního tlačítka.

Pomocí tlačítka Akce:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Akce, dokud se nezobrazí posuvník Siréna.
  • Přetažením posuvníku Siréna zahájíte odpočítávání.
  • Po odpočítávání se spustí Siréna.
  • Případně můžete stisknutím a podržením tlačítka Akce spustit odpočítávání a poté držet tlačítko Akce, dokud se nespustí siréna. Pokud nechcete, aby se Siréna spouštěla ​​pomocí tohoto tlačítka, přejděte do Nastavení -> Tlačítko akce a vypněte přepínač vedle možnosti Podržením zapnout.

Pomocí bočního tlačítka

  • Stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí posuvník Siréna.
  • Přetažením posuvníku Siréna zahájíte odpočítávání.
  • Po odpočítávání se spustí Siréna.

Jak zrušit sirénu na Apple Watch Ultra

Sirénu můžete během odpočítávání zrušit. Pokud držíte tlačítko Akce, jednoduše jej uvolněte pro zrušení. Pokud jste spustili odpočítávání přetažením posuvníku Siréna, zakryjte displej hodinek dlaní alespoň na tři sekundy, abyste ji zrušili.