Téměř každý hotel nabízí bezplatné Wi-Fi, ale překvapivě mnoho z nich využívá nezabezpečené bezdrátové sítě. Nejčastěji nezabezpečené sítě používají pro přístup k wi-fi síti captive portál, kde se v okně webového prohlížeče objeví úvodní obrazovka, než vám bude udělen další přístup k síti.Často existuje nějaký požadavek na přihlášení, jako je zadání čísla pokoje nebo e-mailové adresy. Ale jakmile jsou tyto sítě připojeny, jsou obvykle zcela nezabezpečené a nemají zaveden vůbec žádný bezpečnostní protokol Wi-Fi. To znamená, že veškerá nešifrovaná data se přenášejí otevřeně přes bezdrátovou síť potenciálně ve formátu prostého textu, což může prozradit tato data komukoli. I když může být nepravděpodobné, že někdo čte v bezdrátové síti nešifrovaná data, je stále rozumné postupovat opatrně, když používáte jakoukoli nezabezpečenou síť.

Jak zjistíte, zda je vaše internetové připojení nezabezpečené? 

  • Podržte klávesu OPTION.
  • Klepněte na položku nabídky Wi-Fi a současně držte klávesu OPTION.
  • Vyhledejte v seznamu název sítě, ke které jste připojeni, a poté vyhledejte Zabezpečení.
  • Pokud je v poli Zabezpečení uvedeno Žádné, síť je nezabezpečená a nepoužívá se žádné šifrování.