Apple Watch dokážou přesně předpovídat úroveň stresu, podle studie provedené výzkumníky z University of Waterloo v Kanadě (prostřednictvím společnosti MyHealthyApple).Pomocí senzoru EKG na Apple Watch Series 6 vědci zjistili, že existuje úzká souvislost mezi údaji EKG, včetně kapacity zrychlení a zpomalení tlukotu srdce, a úrovní stresu účastníků hlášených v době, kdy byly odečteny. Pomocí těchto informací byly poté vyvinuty algoritmy strojového učení k vytvoření predikčního modelu. Studie dospěla k závěru, že Apple Watch mají „slibný“ potenciál pro predikci stresu, a navrhuje, že jelikož zařízení shromažďuje další zdravotní informace, jako jsou informace o spánku a aktivitě, mohlo by být integrováno ještě více datových bodů, aby se zvýšila jejich přesnost. Výzkumníci předpokládají, že Apple Watch by mohly být použity k podpoře péče o duševní zdraví tím, že nabízejí aktivity, jako jsou dechová cvičení.