Jak se rok chýlí ke konci, Apple sdílí aktualizaci svého programu Employee Giving, který má velký dopad na celý svět prostřednictvím přímých darů od více než 76 000 dobrovolníků.„Od svého založení před 11 lety program Employee Giving získal více než 880 milionů dolarů pro téměř 44 000 organizací po celém světě. To zahrnuje práci více než 76 000 zaměstnanců, kteří odpracovali více než 2,1 milionu hodin. Kromě dobrovolnických aktivit a příspěvků v rámci programu Employee Giving přispívá Apple také miliony dolarů neziskovým organizacím prostřednictvím firemních grantů.“ Apple upozornil na některé zaměstnance, kteří významně přispěli: „Od ledna se Maranda Barhorst dobrovolně věnuje čtení audioknih pro děti na dálku v Ronald McDonald House ve Washingtonu, D.C.; pomáhá v Tennessee získat materiály pro její neziskovou organizaci, jejichž cílem je snížit úmrtnost matek a další. A rok ještě neskončil.“ Apple se také podělil o další úsilí, které zaměstnanci po celém světě vynaložili, jako je humanitární pomoc během války na Ukrajině a další.