Když Apple poprvé vydal Vision Pro, headset neposkytl žádný způsob, jak resetovat zařízení. To způsobilo, že ti, kteří zapomněli svůj přístupový kód, nemohli znovu získat přístup k zařízení, pokud jej neodnesli do Apple Store nebo neposlali zpět společnosti Apple.Stejně jako na zařízení iOS nelze nesprávný přístupový kód zadat příliš mnohokrát nebo bude Vision Pro deaktivován s čekací dobou, než bude možné zadat přístupový kód znovu. Naštěstí Apple vydal aktualizaci visionOS 1.0.3, která obsahuje možnost resetovat headset v případě zapomenutí přístupového kódu.

Jak resetovat Vision Pro v případě, že jste zapomněli přístupový kód

  • Klepněte na „Zapomněli jste heslo?“ tlačítko, které se objeví po čtyřech nesprávných pokusech o zadání hesla.
  • Klepněte na Spustit reset Apple Vision Pro.
  • Pokud se zobrazí výzva, vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, a zadejte heslo.
  • Chcete-li se odhlásit ze svého účtu, zadejte své heslo Apple ID.
  • Potvrďte klepnutím na Vymazat Apple Vision Pro a poté Vision Pro sundejte.
  • Po dokončení procesu mazání se váš Vision Pro restartuje a zobrazí se logo Apple.
  • Nasaďte headset zpět a podle pokynů na obrazovce začněte nastavovat visionOS.