Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Resetování a režim DFU jsou posledním krokem, jak odstranit problém s iPhone, a to včetně zařízení iPhone X a iPhone 8. Když nic jiného nezabírá, je to cesta, jak problém opravit.



Jak restartovat iPhone X nebo iPhone 8

 • Rychle podržte a uvolněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
 • Rychle podržte a uvolněte tlačítko pro snížení hlasitosti.
 • Stiskněte a podržte boční tlačítko (režim spánku / buzení, zapnutí / vypnutí).

Jak uvést svůj iPhone X nebo iPhone 8 do režimu DFU

 • Připojte zařízení iPhone X nebo iPhone 8 do počítače Mac nebo PC.
 • Ujistěte se, že iTunes běží.
 • Vypněte iPhone X nebo iPhone 8 (pokud již není).
 • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnuto / Vypnuto na pravé straně vašeho iPhone po      dobu 3 sekund.
 • Stiskněte a podržte tlačítko pro snížení hlasitosti na levé straně telefonu a                současně podržte stisknuté tlačítko Zapnuto / Vypnuto.
 • Držte stisknuté obě tlačítka na 10 sekund. (Pokud vidíte logo společnosti Apple,         budete je držet příliš dlouho a budete muset začít znovu.)
 • Pusťte tlačítko Zapnuto / Vypnuto, ale držte tlačítko pro snížení hlasitosti asi 5         sekund. (Pokud vidíte obrazovku „Plug to iTunes“, pak jste ji drželi příliš dlouho a         bude muset začít znovu.)
 • Pokud obrazovka zůstane černá, máte hotovo! Váš iPhone by nyní měl být v             režimu DFU.
  V tomto okamžiku by měl iTunes zobrazit varování, že je detekován váš iPhone 8 nebo iPhone X a umožní jeho obnovení.