Apple Watch jsou na plavání skvělé. Sám je 3 krát týdně na plavání používám. Dokáží vám během plavání změřit tep, počet bazénů, uplavanou vzdálenost a čas. Na to vše se můžete podívat kdykoliv během plavání. Funkce by ale v budoucnu mohla být lepší. Alespoň tak naznačují nově uniklé patenty.První patent s číslem 20180056129 popisuje, jak by bylo možné na základě nynějšího hardwaru dokázat softwarovým vylepšením ještě větší všestrannost během plavání. Systém by mohl dokázat zjistit efektivitu uživatele, předpovědět vynaloženou energii na základě plaveckého stylu a efektivity uživatele, taktéž by mohl mikroprocesor dokázat vypočítat rychlost plavce na základě délky tempa. Taktéž by mohlo být možné zjistit plavecký styl daného plavce. Apple již sice něco takového v aktuálním systému má, ale ačkoliv plavu dobře kraul, Apple Watch můj plavecký styl ještě nikdy neposoudily jinak než „Volný styl“.

Druhý patent s číselným označením 20180056123 se potom zabývá analýzou pohybu daného plavce. Jeden nebo více pohybových senzorů by mohlo sledovat pohyb uživatele během plavání a sbírat tak data o uživateli. Procesor tyto data může následně zpracovat a výsledkem může být posouzení, zda plavec plave daný styl správně, nebo třeba lépe posoudit, zda plavec plave nebo se zrovna otáčí (pozn. red. Toto Apple Watch do jisté míry umí už nyní). Stejně tak by mohly Apple Watch vyhodnotit, v jakém stádiu tempa se zrovna plavec nachází a konzistenci plaveckého stylu.

V poznámce k patentu Apple následně uvedl, že když uživatel plave, často je potřeba vědět spoustu faktorů souvisejících s plaveckou aktivitou, jako celková vzdálenost, počet bazénů, plavecký styl, konzistence, vydaná energie. Ve vodě je ale těžké správně vypočítat, kolik energie plavec vydá, protože závisí na ohromném množství faktorů, jako rychlost, účinnost, plavecký styl, atd…

Stejně jako u každého jiného patentu musíme zdůraznit, že se stále jedná jen o patent. Tento patent je na rozdíl od těch, o kterých jsme vás informovali včera vskutku nový – je z tohoto roku. Apple jej tak může, ale nemusí použít. Osobně bych ale věřil tomu, že zrovna tento patent by skutečně mohl být použit. Proč? Jedná se o čistě softwarové řešení a Apple již v minulosti projevil zájem o plavce. Navíc Apple bude do budoucna potřebovat nové vychytávky pro software watchOS. Jak to ale dopadne, můžeme jen z povzdálí sledovat.

Zdroj: appleworld.today