Zprávy naznačují, že se Doug Field vrátil z firmy Tesla k Apple. Jak vypadá pytláctví mezi Apple a Tesla? Zpráva naznačuje, že 46 zaměstnanců Tesla letos přeskočilo na palubu k Apple.Jde o manažery, inženýry a dodavatelské řetězce. Tito lidé jsou začleněny do různých projektů, jako „Projekt Titan Car“. Mnoho z nich také pracuje na „displeji, optice a technologii baterií“ pro jiná zařízení Apple.