Když nastavíte novou Apple TV a zapnete set-top box, Apple Remote, který je součástí balení, by se měl automaticky připojit, jakmile stisknete jedno z tlačítek. Pokud zařízení přestane pracovat, je pravděpodobně vybitý.Ale pokud to problém nevyřeší, nejlepší je spárovat zařízení s Apple TV. Tento článek vám ukáže jak. Následující pokyny budou také užitečné, pokud potřebujete spárovat nový Apple Remote v případě, že ten, který byl dodán s Apple TV je poškozen. Navíc na konci tohoto článku jsme zahrnuli rychlý tip pro párování vašeho Macu s Apple Remote, pro ovládání věcí jako iTunes, VLC a Keynote.

Jak spárovat Apple Remote s Apple TV

  • Zkontrolujte, zda je vaše Apple TV zapnutá.
  • Umístěte Apple Remote tři centimetry daleko od set-top boxu a poté stiskněte a podržte tllačítko Menu a zvýšení hlasitosti dohromady na pět sekund.

  • Pokud se na obrazovce Apple TV objeví oznámení, které vás požádá o přiblížení Apple Remote, umístěte ho na horní část Apple TV.
  • Pokud se na obrazovce televizoru nezobrazí žádné oznámení, odpojte Apple TV ze zásuvky, počkejte nejméně šest sekund a znovu ji zapojte.
  • V případě potřeby opakujte kroky 1 až 3.

Jak ovládat váš Mac pomocí Apple Remote

Můžete Apple Remote používat i pro ovládání svého Macu díky nástroji nazvanému SiriMote od Eternal Storms Software. SiriMote není v App Store k dispozici, ale můžete si ji stáhnout přímo z webových stránek Eternal Storms. Po stažení aplikace SiriMote ji přetáhněte ze složky Stahování do složky Aplikace a spusťte ji a postupujte podle pokynů na obrazovce pro spárování zařízení Apple Remote s počítačem Mac.

Zdroj: macrumors.com