Apple v březnu najal Iana Goodfellowa jako svého ředitele strojového učení ve skupině Special Projects Group. Před příchodem do společnosti Apple pracoval Goodfellow ve společnosti Google jako vědecký pracovník ve vedoucích funkcích a před tím byl vědeckým pracovníkem Open AI.Jak nastínila CNBC, Goodfellow je známý pro vytváření GAN, nebo generativní sítě adversarial, což je koncept, kdy jsou dvě architektury hluboké neuronové sítě (jedna generativní a jedna diskriminační) postaveny proti sobě, aby vytvořily kreativní obsah.