Existuje několik věcí, které můžete zkusit, pokud vaše Apple Watch přestanou reagovat. Prvním a nejjednodušším řešením je resetovat Apple Watch, což je v podstatě vypnutí a zapnutí.To je užitečné, pokud se například zasekla nějaká aplikace. Nezapomeňte, že Apple Watch nelze restartovat, pokud se nabíjí, nejprve je odpojte, než se pokusíte provést následující kroky.

Jak restartovat Apple Watch

  • Stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí posuvník Vypnout. Přetáhněte jej.
  • Po vypnutí zařízení stiskněte a podržte boční tlačítko znovu, dokud neuvidíte logo Apple.

Pokud to nevyřeší váš problém, můžete zkusit vynutit restartování zařízení Apple Watch. Mějte na paměti, že toto by mělo být používáno pouze jako poslední možnost. Neprovádějte restartování, pokud se vaše Apple Watch aktualizují.

Jak vynutit restartování Apple Watch

  • Stiskněte a přidržte boční tlačítko a digitální korunku po dobu nejméně 10 sekund.
  • Jakmile uvidíte logo Apple, uvolněte obě tlačítka.

Co dělat, pokud zapomenete svůj kód

Pokud zapomenete přístupový kód Apple Watch, budete muset zařízení smazat a poté obnovit ze zálohy. Tuto akci můžete provést spuštěním aplikace Watch na iPhonu: zde klepněte na položku Obecné -> Resetovat a poté vyberte položku Smazat data a nastavení na Apple Watch.