Pokud potřebujete poslat několik souborů, komprese do souboru ZIP pomáhá snížit jejich velikost a usnadňuje jejich odesílání. Váš Mac proto naštěstí obsahuje vestavěný nástroj a ten stejný nástroj můžete také použít, když potřebujete rozbalit soubory nebo složky, které obdržíte.Jak přesunout soubory nebo složky do ZIP na Macu

  • Vyberte všechny soubory nebo složky. Máte na to několik způsobů. Můžete použít Ctrl+A pro výběr všech položek ve složce, podržet Shift a kliknout na první a poslední soubor nebo složku pro výběr, nebo držet klávesu Cmd a kliknout na ně jeden po druhém.
  • Jakmile vyberete soubory nebo složky, klepněte pravým tlačítkem na kteroukoliv z nich.
  • V kontextovém menu zvolte Komprimovat položky (XX).

  • Soubory se přesunou do jednoho ZIP souboru. Ve výchozím nastavení je soubor nazvaný Archiv, ale můžete jej změnit. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Přejmenovat a zadejte nový název.

Jak rozbalit ZIP soubory v Macu
K rozbalení ZIP souborů nepotřebujete nic víc, než na něj kliknout. Stejný nástroj, který jste použili pro komprimování, jej také rozbalí. Nepotřebujete tedy žádnou jinou aplikaci ani žádnou nemusíte otevírat, tyto soubory jsou zpracovány automaticky.