Skype zvýšil počet uživatelů, kteří se mohou zúčastnit skupinového volání. Dříve spolu mohlo telefonovat maximálně 25 lidí. Nyní je to až 50, což znamená, že stejného skupinového hovoru se může zúčastnit například celá třída studentů.Také to znamená, že Skype porazil FaceTime, co se týče počtu lidí, kteří se mohou zúčastnit skupinového volání. FaceTime podporuje skupinové volání pro maximálně 32 lidí. Kromě toho společnost Microsoft provedla určité změny v tom, jak tato volání fungují. Uživatelé nyní obdrží oznámení, které nahradí výchozí vyzváněcí tón, který má umožnit každému členovi skupiny, aby přijal hovor. Uživatelé mohou přitom stále ztlumit mikrofon nebo zapnout/vypnout webovou kameru.