I když bylo přiznáno, že nové nabídky přispějí k růstu služeb společnosti Apple, a i když AAPl začalo opět růst, obecná odezva byla velmi tlumená.I banka podporující Apple Card Goldman Sachs se k tomu vyjádřila. Uvedla, že dopad na společnost Apple a její růst bude malý. Služby Apple sice učinili společnost přitažlivější, avšak neudělaly tak významně.

Rovněž na to, alespoň podle banky Goldman Sachs, má vliv nízká dostupnost a nezveřejněné informace o cenách.