Několik manažerů Qualcomm získalo bonusy za urovnání právní bitvy se společností Apple. Jak poprvé poznamenal CNBC, generální ředitel Steve Mollenkopf přitom získal největší bonus.Mollenkopf obdržel bonus ve výši 40 794 akcií Qualcomm, což odpovídá něco málo přes 3,5 milionu dolarů. Mezi další manažery, kteří dostali bonusy, patří prezident Qualcomm Christiano Amon (24 930 akcií v hodnotě 2,1 milionu dolarů), CTO James Thompson (19 264 akcií v hodnotě 1,65 milionu dolarů), generální poradce Donald Rosenberg (14 165 akcií v hodnotě 1,2 milionu dolarů) a prozatímní finanční ředitel David Wise (2 958 akcií v hodnotě 253 915 dolarů). Společnost Qualcomm se výslovně nezmiňuje o společnosti Apple, když mluví o těchto bonusech, nicméně zmínila novou dohodu s jedním z klíčových zákazníků společnosti Qualcomm.

Apple a Qulacomm se dohodly minulý měsíc po sporu, který trval téměř dva roky. V rámci této dohody se obě strany dohodly na šestileté licenční smlouvě a na dvouleté smlouvě o dodávce čipů. Zatímco finanční detaily dohody jsou stále do značné míry neznámé, Qualcomm sdělil, že od vyrovnání očekává výnosy ve výši 4,5 až 4,7 miliardy dolarů. Kromě těchto bonusů uvedl na začátku tohoto měsíce finanční ředitel společnosti Qualcomm David Wise, že společnost zvýší bonusy všem zaměstnancům.