Společnost Microsoft dnes vydala aktualizace sady Office pro iPad, včetně aplikací Word, PowerPoint a Excel. Aplikace Word a PowerPoint nyní podporují Split View, což vám umožňuje otevřít dva dokumenty současně vedle sebe.K této funkci lze přistupovat klepnutím a podržením dokumentu a jeho přetažením na levou nebo pravou stranu obrazovky. Chcete-li ukončit Split View, uchopte jezdec uprostřed obrazovky a přetažením doleva nebo doprava zavřete jeden z dokumentů a zbývající se zobrazí na celou obrazovku. Microsoft také pracuje na implementaci plné podpory trackpadu, ale ta ještě není k dispozici.