Apple včera představil Apple Watch Series 6 s novým senzorem, který umožňuje monitorování kyslíku v krvi, ale Apple nevyjasnil, ve kterých zemích bude tato funkce dostupná.Dostupnost některých zdravotních funkcí, jako je EKG a upozornění na nepravidelnou srdeční frekvenci, byla omezena z důvodu regulačních požadavků, ale zdá se, že tyto požadavky se nevztahují na funkci monitorování kyslíku v krvi. Podle stránky Dostupnost funkcí je monitorování kyslíku v krvi k dispozici ve více než 100 zemích, což naznačuje, že nejsou potřeba žádné regulační požadavky. Dokument podpory o používání monitorování kyslíku v krvi uvádí, že je k dispozici pouze v určitých zemích a regionech, takže některé regiony mohou tuto funkci mít prozatím deaktivovanou. Nicméně v České republice i na Slovensku bude funkce k dispozici, dostupnost si můžete ověřit klepnutím zde.