Reklama
Reklama

Nová zpráva uvádí, že milionům dětí, které během pandemie používaly aplikace pro učení na dálku, byly jejich osobní údaje – a dokonce i informace o chování – sdíleny s inzerenty.Organizace prošetřila celkem 164 aplikací a webů schválených vládami v různých zemích. „Vlády 49 zemí poškozovaly práva dětí tím, že podporovaly výukové produkty během pandemie COVID-19, aniž by dostatečně chránily soukromí dětí,“ uvedla organizace Human Right Watch ve zprávě. Ze 164 zkoumaných produktů 146 (89 procent) porušovalo práva dětí. Tyto produkty monitorovaly děti, ve většině případů tajně a bez souhlasu dětí nebo jejich rodičů, v mnoha případech shromažďovaly osobní údaje, jako kdo jsou, kde jsou, co dělají ve třídě, kdo je jejich rodina a přátelé a jaké zařízení používaly. Organizace zjistila, že většina online výukových platforem sdílela data dětí s inzerenty, které je pak využívaly nejen pro personalizované reklamy, ale také k ovlivňování webových zdrojů.