Reklama
Reklama

Podle analytiků Wedbush Daniela Ivese a Johna Katsingrise zůstala poptávka po iPhonech v tomto čtvrtletí zatím překvapivě silná navzdory rozsáhlým problémům s dodavatelským řetězcem a dalším faktorům ovlivňujícím technologický průmysl.Analytici shrnuli výsledky svého výzkumu v nové poznámce pro investory a uvedli, že prodej iPhonů byl stabilní navzdory problémům a obavám ze zpomalení růstu, což se odráží ve snížené ceně akcií společnosti Apple. Apple minulý měsíc uvedl, že problémy související s lockdownem v Číně a nedostatek čipů Apple Silicon budou i nadále ztěžovat výrobu dostatečného množství produktů pro uspokojení silné spotřebitelské poptávky v průběhu roku, a že to v konečném důsledku ovlivní příjmy Apple za červnové čtvrtletí.