Reklama
Reklama

Lékařští výzkumníci po celém světě stále objevují nové způsoby, jak vám Apple Watch mohou pomoci zachránit život. Nová studie od výzkumníků z Mayo Clinic nabízí hlubší pohled na funkce EKG se zaměřením na detekci srdečních abnormalit, jako je dysfunkce levé komory.Jak poprvé uvedl MyHealthyApple, jedná se o důležitou studii vzhledem k tomu, že dysfunkce levé komory je často následována srdečním selháním: „Levá komora je primárně zodpovědná za čerpání kyslíku do životně důležitých orgánů vašeho těla. Je proto důležité diagnostikovat jakékoli problémy s levou komorou co nejdříve.“ Studie Mayo Clinic vysvětluje, že srdeční dysfunkce je často nediagnostikována, protože je asymptomatická, což znamená, že lidé, kteří ji mají, nevědí, že ji mají. Pokud by toto Apple Watch dokázaly pasivně detekovat nebo pomoci diagnostikovat, byl by to velký průlom.

Studie zahrnovala 2 454 pacientů ze Spojených států a 11 dalších zemí. Tito účastníci odeslali přes 125 000 EKG ze svých Apple Watch mezi srpnem 2021 a únorem 2022. Tyto výsledky byly poté zpracovány pomocí proprietárního algoritmu AI vyvinutého výzkumníky. Algoritmus AI detekoval pacienty s nízkou EF (ejekční frakcí) pod křivkou 0,885 (95% interval spolehlivosti 0,823–0,946) a 0,881 (0,815–0,947). Studie, jak vysvětluje MyHealthyApple, ukazuje, že „spotřebitelské EKG získané v neklinickém prostředí mohou identifikovat pacienty se srdeční dysfunkcí“. Studie také vyvozuje, že potenciál chytrých hodinek pomáhat při provádění vzdálených studií digitálního zdraví je teprve v počátečních fázích. Úplné výsledky studie a objevy byly tento týden publikovány v Nature Medicine.