Všechny modely Apple Watch obsahují aplikaci Kalkulačka, která nabízí několik užitečných funkcí, které vám pomohou zjistit, kolik byste měli dát spropitné v restauraci a kolik má zaplatit každý člen, když si rozdělíte účet.Tyto dvě funkce lze používat společně, ale pokud jste v restauraci byli sami, můžete nechat pole Lidé nastavené na 1. Níže uvedené kroky vám ukáží, jak to funguje. Poznámka: Pokud na místě, kde by mělo být tlačítko spropitné, vidíte standardní tlačítko procent (%), můžete změnit rozložení kalkulačky a nahradit je. Jednoduše přejděte do Nastavení -> Kalkulačka a místo Procenta vyberte Funkce Spropitné.

Jak rozdělit útratu a vypočítat spropitné na Apple Watch

  • Spusťte na Apple Watch aplikaci Kalkulačka.
  • Zadejte celkovou částku.
  • Klepněte na tlačítko Spropitné v pravém horním rohu, vlevo od tlačítka pro dělení.
  • Když je pole Spropitné zvýrazněno zeleně, otočením digitální korunky hodinek změňte procento.
  • Chcete-li rozdělit účet mezi skupinu lidí, klepněte na Lidé a poté pomocí digitální koruny změňte číslo (maximálně 50).