Po vydání Vision Pro společnost Apple zveřejnila řadu dokumentů podpory o tom, jak zařízení používat a co dělat, pokud se při nošení headsetu objeví nevolnost nebo nepohodlí.Nepohodlí

Uživatelé Vision Pro, kteří pociťují nepohodlí, jako je rozmazané vidění, dvojité vidění, suché oči, slzení, citlivost na světlo a namáhání očí, by měli přestat používat Vision Pro a počkat, až symptomy vymizí. Aby se minimalizovalo vizuální nepohodlí, Apple říká, že je nezbytné, aby zařízení dobře padlo, s vyváženým tlakem na nos a tváře a se správným nastavením. Vision Pro by se měl zpočátku používat v krátkých časových úsecích a Apple doporučuje pravidelné přestávky každých 20 až 30 minut. Apple také říká, že při sledování 3D filmů nebo prostorového videa může pomoci držet hlavu vzpřímeně než nakloněnou na jednu nebo druhou stranu a vzpřímeně sedět.

Zarovnání

Vision Pro byl navržen tak, aby pojal různé vzdálenosti mezi očními zornicemi, ale Apple říká, že někteří lidé, kteří spadají mimo tento rozsah, mohou při používání headsetu pociťovat vizuální nepohodlí.

Bezpečnostní doporučení

Apple doporučuje, aby lidé byli při používání Vision Pro opatrní. Vision Pro by měl být používán v „kontrolovaném“ vnitřním nebo venkovním prostoru, kde se nenacházejí překážky, o které by bylo možné zakopnout nebo se udeřit. Apple varuje, že kliky a skříňky by mohly zachytit napájecí kabel a způsobit jeho odpojení. Vision Pro by se neměl používat při extrémních teplotách, dešti, mlze nebo vlhkosti jakéhokoli druhu a na poškození vodou se nevztahuje záruka. Vision Pro by měl být také používán v dobře osvětleném prostoru pro nejlepší zážitek, protože nízké světelné podmínky mohou zvýšit riziko pádu.

Baterie

Baterie Vision Pro by měla být uchovávána na dobře větraném místě, aby se nadměrně nezahřívala.

Nevolnost z pohybu

Malý počet uživatelů může při používání Vision Pro zaznamenat nevolnost. Příznaky zahrnují závratě, nevolnost, žaludeční nevolnost, zvýšené slinění, bolesti hlavy, únavu a pocení. Apple říká, že může trvat až 30 minut, než se příznaky objeví. Ti, kteří trpí kinetózou, by měli přestat používat Vision Pro a neměli by jej používat v letadle. Pomoci může používání zařízení po krátké časové úseky. Aby se minimalizovala kinetóza, Apple říká, že by uživatelé měli omezit pohyby hlavy a pohybovat hlavou a krkem co nejméně.