Organizace domovské stránky na iPhonu a iPadu je velmi důležitá a k tomu, abychom zachovali pořádek nám mohou pomoci složky, do kterých si jednoduše přesunete aplikace dané kategorie nebo charakteru.Podržte prst na aplikaci, ty se roztřepou a nyní posuňte prst s aplikaci na další aplikaci, tím se vytvoří složka, kterou můžete dále přejmenovat a upravovat.