Facebook přidává novou funkci „Pocta“ (Tributes), jedná se o prostor pro rodinu a přátele k vyjádření pocty zesnulým a možnost na ně pravidelně vzpomínat. Už nyní si může každý uživatel dopředu nastavit pověřenou osobu, která bude v případě vašeho odchodu profilo spravovat, popř. jej z Facebooku trvale může odstranit.V případě, že člen rodiny, blízký přítel nebo pověřená osoba oznámí Facebooku úmrtí, bude jeho účet převeden do zvěčnění. Tento typ profilu bude spravovat pouze pověřená osoba. Okamžitě se vedle jména uživatele zobrazí slovo „Vzpomínáme“ a dosud publikovaný obsah bude viditelný pouze pro uživatele, se kterým zesnulý obsah sdílel.

Nastavení pověřené osoby: Nastavení > Obecné > Správa účtu > Upravit. Zde si také nastavíte, zda chcete, aby byl po smrti váš profil deaktivován a smazán z Facebooku.