Apple Watch mohou pomoci léčit klíčový příznak srpkovité anémie a změny v algoritmu pro rozpoznávání řeči by mohly pomoci lidem s koktáním, navrhují nové studie.Podle studie provedené vědci z Duke University’s Day Hospital (prostřednictvím MyHealthyApple) by Apple Watch mohly pomoci při léčbě vazookluzivních krizí (VOC), což je klíčová komplikace způsobená srpkovitou anémií. Výzkum naznačuje, že strojové učení pomocí shromážděných zdravotních údajů z Apple Watch může předpovídat bolest u lidí se srpkovitou anémií, což by mohlo poskytnout včasný varovný signál a umožnit léčbu pomocí léků proti bolesti a hydratace fyziologickým roztokem, než je stav závažnější. Výzkumníci do studie zařadili pacienty se srpkovitou anémií mezi červencem 2021 a zářím 2021 a poskytli jim Apple Watch Series 3 po dobu jejich návštěvy.

15 683 datových bodů z údajů o srdeční frekvenci, variabilitě srdeční frekvence a aktivitě Apple Watch bylo porovnáno se skóre bolesti a vitálními známkami z nemocničního elektronického lékařského záznamu, aby se vytvořil model strojového učení pro předpovídání VOC. Další nově publikovaná studie předložená Colinem Leou, vědeckým pracovníkem společnosti Apple, který pracuje na strojovém učení a funkcích souvisejících s zpřístupněním, navrhuje, že změny algoritmu Apple pro rozpoznávání řeči a strojového učení by mohly pomoci zmírnit problémy u lidí s koktáním a výrazně snížit slovní chybovost téměř o 80 procent.