Někdy může být těžké zachytit pocity nebo emoce v textové zprávě. Pokud chcete někomu sdělit něco od srdce, můžete mu vždy zavolat, ale zvuková zpráva může být méně rušivá a její odeslání nebo poslech je mnohem pohodlnější (a rychlejší).Proto aplikace Zprávy obsahuje možnost odesílat a přijímat hlasové zprávy na ‌iPhonu‌ a iPadu. Následující kroky vám ukážou, jak nahrávat a odesílat zvukové zprávy, a také jak poslouchat přijaté zvukové zprávy.

Jak nahrát a odeslat zvukovou zprávu

Pamatujte, že aby byla funkce k dispozici, musíte být vy i vaši příjemci přihlášeni do iMessage.

  • V aplikaci Zprávy klepněte na vlákno konverzace.
  • Klepnutím na ikonu Aplikace (symbol „A“ vedle ikony fotoaparátu) zobrazíte ikony aplikací pod polem pro zadávání textu.
  • Klepněte na modrou ikonu tvaru vlny v řádku aplikací.
  • Klepnutím na červené tlačítko mikrofonu zahájíte nahrávání zvukové zprávy a dalším klepnutím nahrávání zastavíte. Případně stiskněte a podržte tlačítko mikrofonu během nahrávání zprávy a poté jej uvolněte pro odeslání.
  • Poté klepněte na tlačítko Přehrát, abyste si zprávu poslechli, poté klepněte na tlačítko s modrou šipkou pro odeslání nahrávky nebo klepněte na X pro zrušení.

Všimněte si, že klepnutím na Ponechat můžete uložit příchozí nebo odchozí zvukovou zprávu do zařízení. Pokud neklepnete na Ponechat, záznam se z konverzace odstraní za dvě minuty poté, co ji odešlete nebo si ji poslechnete. Příjemci si mohou vaši nahrávku přehrát kdykoli poté, co ji obdrží, a poté mají dvě minuty na uložení zprávy. Tip: Pokud si chcete zvukové zprávy vždy ponechat, přejděte do Nastavení -> Zprávy, v části Zvukové zprávy klepněte na Vypršení a potom klepněte na Nikdy.