MetroUI_OS_AppleSpolečnosti Apple byl v polovině srpna udělen patent, který popisuje způsob lokalizace polohy zařízení, takzvané mapování, pomocí počítačového vidění a inerciálních měřících senzorů.Patent, zveřejněný americkým úřadem pro patenty a ochranné známky označený jako vizuálně založená inerciální navigace, umožňuje, aby zařízení spotřebitele určilo svoji polohu v trojrozměrném prostoru pomocí snímků z kamery a dat ze senzorů.

Konkrétně systém přijímá snímky z integrované kamery zařízení s korespondujícími daty z gyroskopu a akcelometru, kromě toho získává informace o poloze zařízení v daném časovém okamžiku. Získané snímky a výsledky meření jsou porovnávány a umožňují tak určení polohy zařízení v reálném čase. V patentu je též uvedeno, že navigace založená na rozšířené realitě nepotřebuje GPS signál a přesto dokáže určit přesnou polohu až jednotky centimetrů. Nicméně, sledování a vyhodnocování všech proměnných je příliš náročné pro mobilní hardware.

K vyřešení tohoto problému Apple implementuje do svého vynálezu inverzní filtr založený na posouvání dvou oken (SWF), čímž se minimalizuje výpočetní zátěž. Technologie první zpracovává informace z překrývajícíh se oken snímků, které jsou zachyceny kamerou zařízení, a pak skládá jednotlivé snímky pomocí dat ze senzorů tak, aby odpovídaly poloze zařízení. Dále SWF odhadne polohu a orientaci nejbližších objektů.

Není jasné, zda Apple plánuje integrovat technologii SWF do svých připravovaných zařízení, ale společnost tvrdě pracuje na vylepšení virtuální reality.

17977-15998-160823-Visual-l

Zdroj: appleinsider.com